Marek niedźwiecki - smooth jazz cafe 8ARTYKUŁY I STUDIA
• Paweł Karp, Husycko-polski atak na Nową Marchię – preludium wojny z Zakonem Krzyżackim w 1433 roku
• Piotr Partyka, W ytwórczość włókiennicza w północno-wschodnich Łużycach w XVII-XVIII wieku
• Jarosław Kuczer, „Nowa tradycja”. Administracyjno-ustrojowe związki książąt ze Śląskiem w okresie 1629-1740
• Grzegorz Bosy, Krajobraz kulturowy wsi północnego Śląska w świetle map Christiana Friedricha von Wredego z połowy XVIII wieku
• Łukasz Puślecki, Wielkopolskie programy badań folklorystycznych w pierwszej połowie XIX wieku
• Wiktor Krajniak, Elektryfikacja ziemi lubuskiej 1894-1955
• Małgorzata Świder, Protesty 17 czerwca 1953 roku w polityce i pamięci niemieckiej – przyczynek do obchodów 60. rocznicy Czerwca ’53
• Daniel Koteluk, Z jednoczone Stronnictwo Ludowe w województwie zielonogórskim w latach 1956-1959. Konflikt o pozory władzy
• Stefan Dudra, H ierarchia i duchowieństwo prawosławne wobec tzw. Ziem Odzyskanych i przemian społeczno-politycznych w Polsce w latach 1945-1989
• Robert Skobelski, Szpital Wojewódzki w Zielonej Gorze w latach 1975-1990
• Michał Jurczenia, Współpraca województwa lubuskiego z prowincją Hainan
MISCELLANEA
• Hanna Kurowska, Akuszerka na ziemiach polskich w świetle przepisów oraz literatury medycznej z końca XVIII i pierwszej połowy XIX wieku
• Radosław Domke, Kształcenie dzieci i młodzieży w Polsce w latach 70. XX wieku
• Małgorzata Szymczak, „Warto pamiętać”. Miejsca pamięci narodowej i ich rola w edukacji
• Bogumiła Husak, Deklaracje bońsko-kopenhaskie jako wzó r regulacji prawnych wobec mniejszości narodowych we współczesnej Europie
• Michał Palczyński, Metodyka kartografii w warsztacie historyka
MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE
• Daniel Koteluk, Biskup gorzowski Teodor Bensch w świetle materiałów źródłowych w latach 1956-1958
• Rafał Reczek, Millenium w Zielonej Gorze w dokumentach archiwalnych. Proces badawczy
ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE
• Agnieszka Gut, Średniowieczna dyplomatyka wschodniopomorska. Dokumenty i kancelarie Pomorza Wschodniego do 1309 roku , Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2014, „Rozprawy i Studia”, t. (963) 889, 343 ss. (Andrzej Wałkówski)
• Alina Polak, Dyplomatyka Kościoła polskiego okresu średniowiecza. Formularz dokumentów arcybiskupów gnieźnieńskich do 1381 roku , Wydawnictwo „Scriptorium”, Opole 2014, 473 ss. (Andrzej Wałkówski)
• Małgorzata Machałek, Przemiany wsi zachodniopomorskiej w latach 1945-1956 , Muzeum Narodowe w Szczecinie, Wydawnictwo „Kadruk”, Szczecin 2012, 427 ss. (Daniel Koteluk)
• Klucze niemieckiej historiografii do historii o Polsce. Uwagi na marginesie książki Michaela G. Müllera Z rozumieć polską historię , Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012, „Poznańska Biblioteka Niemiecka”, 505 ss. (Jarosław Kuczer)
• O Lubuskim eseistycznie. Recenzja tomu Marcelego Turecz ka Ziemia Lubuska – społeczny wymiar dialogu o przeszłości i teraźniejszości , Stowarzyszenie Czas ., Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Zielona Góra, Wschowa–Zielona Góra 2014, 454 ss. (Marta Jadwiga Bąkiewicz)

significant 1990s artists: Wilki , Myslovitz , Acid Drinkers , Homo Twist , Vader , Voo Voo , Armia , Sweet Noise , Kazik / Kazik Na Żywo , Ira

Starzenie się a może długowieczność, red. Joanna Hoffmann-Aulich, Arleta Wojciechowska-Łącka, B5, oprawa miękka, s. 150, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu ...


Marek Niedźwiecki - Smooth Jazz Cafe 8Marek Niedźwiecki - Smooth Jazz Cafe 8Marek Niedźwiecki - Smooth Jazz Cafe 8Marek Niedźwiecki - Smooth Jazz Cafe 8

yojil.southerncross.us